Democratic People's Republic of Korea
This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Democratic People's Republic of Korea (0)
Most populous cities
Pyongyang3,222,000
Hamhŭng559,056
Namp’o455,000
Hŭngnam346,082
Kaesŏng338,155
Wŏnsan329,207
Ch’ŏngjin327,000
Sinŭiju288,112
Haeju222,396
Kanggye-si209,530
Sariwŏn154,942
Songnim152,425
Hyesan-dong97,794
Yuktae-dong76,427
Hongwŏn70,923
Najin66,224
Ongjin64,247
Kilju63,652
Chaeryŏng-ŭp53,330
Anju50,196
Ŭiju50,081
Sŭngho 1-tong39,841
Changyŏn39,368
Sunan36,671
Hwangju-ŭp35,641
Kyŏngsŏng35,604
Aoji-ri34,248
Nanam34,055
Anbyŏn-ŭp31,845
Kusŏng30,902
Chŏngju29,065
Kangdong-ŭp28,922
Sŏnbong27,331
Iwŏn-ŭp26,364
Hŭkkyo-ri25,437
Kosan24,822
Yŏnan-ŭp22,665
Namyang-dong22,218
Yŏnggwang-ŭp21,882
Musan-ŭp21,739
Kowŏn-ŭp21,490
Hoeyang21,111
T’ongch’ŏn-ŭp20,575
Kapsan-ŭp20,406
Anak19,995
Onsŏng19,806
Kujang-ŭp19,522
Sil-li19,463
Chunghwa19,346
Samho-rodongjagu19,025

Institutions owning art

Democratic People's Republic of Korea1 artwork

Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.
NameDivision typePopulation
Chagang-do0
Hamgyŏng-bukto0
Hamgyŏng-namdo0
Hwanghae-bukto0
Hwanghae-namdo0
Kangwŏn-do0
Nasŏn-si0
P’yŏngan-bukto0
P’yŏngan-namdo0
P’yŏngyang-si0
Yanggang-do0